Blogs Blogs

Jubileusz Profesor Jadwigi Puzyniny

29 stycznia 2018 r. w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie odbyły się uroczystości jubileuszu 90. urodzin Profesor Jadwigi Puzyniny. W imieniu władz UW spotkanie otworzył prorektor ds. kadrowych i polityki finansowej, prof. Andrzej Tarlecki, w imieniu Wydziału Polonistyki - dziekan, prof. Zbigniew Greń. Laudację wygłosił prof. Jerzy Bartmiński z UMCS. Jubilatka otrzymała szereg listów gratulacyjnych oraz okolicznościową publikację, zawierającą m.in. laudację. W drugiej części spotkania odbyła się dyskusja panelowa pt. „Komunikacja językowa w polskiej współczesności”, z udziałem prof. prof. Jerzego Bralczyka, Anny Cegieły, Stanisława Gajdy, Heleny Synowiec i Tadeusza Zgółki oraz prof. Doroty Zdunkiewicz-Jedynak jako moderatora. Uroczystości zorganizowały wspólnie Instytut Języka Polskiego UW i Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN z udziałem Fundacji Języka Polskiego.

Konferencja "Dialog pokoleń w języku i językoznawstwie" 8-9 listopada 2017 r.
zanowni Państwo,
 
serdecznie Państwa zapraszamy na współorganizowana przez nasz Instytut konferencję "Dialog pokoleń w języku i językoznawstwie", która odbędzie się w dniach 8-9 listopada 2017 r. w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów. Program konferencji można znaleźć tutaj.
 
Dyrekcja Instytutu Języka Polskiego
REKRUTACJA NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

Szanowni Państwo, informujemy, że rozmowy kwalifikacyjne na studia doktoranckie w Instytucie Języka Polskiego (gmach Wydziału Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28) rozpoczną się 25 września (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali 37.

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY EDUKACJI PAFW I UW

Jak być skutecznym i szczęśliwym polonistą, w jaki sposób weryfikować informacje w internecie (fake news), a także wiele innych tematów poruszą wykładowcy Szkoły Edukacji, podczas jej dnia otwartego, który odbędzie się 24 maja. Więcej informacji na stronie http://www.uw.edu.pl/dzien-otwarty-szkoly-edukacji/

Zapisy do Szkoły Edukacji PAFW i UW

Rozpoczęły się zapisy do Szkoły Edukacji PAFW i UW. To druga edycja rocznych studiów dla przyszłych nauczycieli języka polskiego lub matematyki. Studia w roku akademickim 2017/2018 są bezpłatne.

 

Link do informacji zamieszczonej na stronie głównej UW: http://www.uw.edu.pl/studia-dla-przyszlych-nauczycieli/

Showing 6 - 10 of 79 results.
Items per Page 5
of 16