Blogs Blogs

Zebranie naukowe 06.12.2012 r.

Zapraszamy serdecznie na zebranie naukowe IJP, które odbędzie się szóstego grudnia br. o godzinie 13.15 w sali 37.

Na zebraniu referat wygłosi dr hab. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska. Temat wystąpienia brzmi:

Dwuznaczność fraz z polskimi zaimkami nieokreślonymi. Głos w sprawie granicy między pragmatyką a semantyką

Zebranie naukowe IJP 22.11.2012 r.

Serdeczniez zapraszamy na kolejne zebranie naukowe Intytutu Języka Polskiego, które odbędzie się 22.11.2012 r.

Referat pt.

Wokół problemu wieloznaczności w języku

wygłosi prof. dr hab. Magdalena Danielewicz.

Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce

Rada Młodych Naukowców organizuje cykle seminariów szkoleniowo-dyskusyjnych Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce. Pierwsze seminarium odbędzie się 14 listopada 2012 r., w godz. 11:30 - 14:30, na POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ (Wydział Elektroniki i Techik Informacyjnych, ul. Nowowiejska 15/19).

W programie:

*Jak przygotować dobry wniosek?
*Co pisać, a czego nie uwzględniać, aby dostać grant?
*Najczęściej popełniane błędy w aplikowaniu o projekty.
*DYSKUSJE Z EKSPERTAMI
- Narodowe Centrum Nauki – prof. dr hab. Michał Karoński
- Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – przedstawiciel
- TOP500 Innovators – dr hab. inż. Rafał Rakoczy
- Rada Młodych Naukowców – dr Piotr Bajor

Zebranie naukowe 08.11.2012 r.
Zapraszamy serdecznie na zebranie naukowe Instytutu Języka Polskiego,
które odbędzie się 8 listopada o godzinie 13.15 w sali 37 na Wydziale Polonistyki.
Na zebraniu referat pt.

Różne rozumienia pragmatyki w językoznawstwie. Dwugłos

wygłoszą prof. Renata Grzegorczykowa oraz prof. Jadwiga Wajszczuk.
Nowe postanowienia Rady NCN

Na posiedzeniu październikowym Rada Narodowego Centrum Nauki podjęła istotne postanowienia dotyczące harmonogramu przyznawania grantów w 2013 r., a także nowych stypendiów doktoranckich, które będą przyznane już w grudniu br.

Showing 71 - 75 of 80 results.
Items per Page 5
of 16