Blogs Blogs

I SYMPOZJUM POLONIJNE UW: BRAZYLIA

Centrum Studiów Latynoamerykańskich Instytutu Ameryk i Europy UW

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Wydziału Historycznego UW

Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Wydziału Neofilologii UW

Instytut Języka Polskiego Wydziału Polonistyki UW

Towarzystwo Polsko-Brazylijskie

oraz Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie

serdecznie zapraszają na

I Sympozjum Polonijne UW: Brazylia

25 października 2016 Warszawa

9.00-13.00 - CESLA, ul. Smyczkowa 14

13.30-17.00 - Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, al. Wilanowska 204

Języki sympozjum: portugalski/hiszpański

Organizatorzy

dr hab. Karolina Bielenin-Lenczowska

dr hab. Jerzy Mazurek

dr Renata Siuda-Ambroziak

dr Izabela Stąpor 

PROGRAM SYMPOZJUM

KONFERENCJA SŁOWA ROKU I SŁOWA - KLUCZE (20-21 października 2016)

Konferencja poświęcona jest słowom kluczom w dyskursie publicznym oraz metodom ich wybierania. Ta tematyka łączy różne metodologie oraz poziomy analizy języka i dyskursu w tym:

  • statystykę językoznawczą
  • językoznawstwo korpusowe i inżynierię lingwistyczną
  • medioznawstwo
  • leksykologię i leksykografię.

Łącząc różne metody i doświadczenia, spróbujemy opisać słowa-klucze przeciętnego Polaka. Podstawą do tego będzie m.in. doświadczenie zespołu projektu Słowa dnia oraz plebiscytu Słowo roku z Instytutu Języka Polskiego UW.

http://www.slowanaczasie.uw.edu.pl/publikacje/sympozjum-slowa-roku-i-slowa-klucze/

VI GLOSA DO LEKSYKOGRAFII

Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego
i Towarzystwo Kultury Języka
serdecznie zapraszają do udziału w konferencji

VI GLOSA DO LEKSYKOGRAFII

Odbędzie się ona w Warszawie w dniach 22 – 23 września 2016 roku,
a jej tematem przewodnim będzie:

Między teorią a praktyką
Metody współczesnej leksykografii

http://www.glosa.uw.edu.pl/

Konferencja jubileuszowa Instytutu Języka Polskiego

W sobotę 18 czerwca rozpoczęła się dwudniowa jubileuszowa konferencja z okazji 40-lecia Instytutu Języka Polskiego

"Język jest labiryntem ścieżek. Nowe kierunki i nowe zadania w badaniach nad językiem polskim".

http://ijp40.uw.edu.pl/

Zebranie naukowe 12 maja 2016 r.

Zapraszamy serdecznie na zebranie naukowe IJP, które odbędzie się 12 maja o 13.15 w sali 37 na Wydziale Polonistyki UW.

Na zebraniu referat pt. Doświadczenia z prac nad  Korpusem tekstów polskich z XVII i XVIII wieku – zasady doboru tekstów, zakres znakowania, sposób udostępniania wygłosi pan prof. dr hab. Włodzimierz Gruszczyński (SWPS).

Showing 6 - 10 of 73 results.
Items per Page 5
of 15