Blogs Blogs

XXVI Konferencja Polsko-Czeska, 24-25 września 2018 r.

24 i 25 września Wydział Polonistyki UW zaprasza na XXVI Konferencję Polsko-Czeską Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Karola w Pradze. 
Obrady toczą się na Wydziale Polonistyki w dwóch równoległych blokach: literaturoznawczym i językoznawczym.

Część językoznawcza:
Człowiek – jego właściwości i zachowania widziane przez pryzmat języka
Člověk – jeho vlastnosti a chování prizmatem jazyka

Część literaturoznawcza:
Rewolucje w polskiej i czeskiej literaturze i sztuce 1918-1939
Revoluce v polské a české literatuře a umění 1918-1939

Program 

Konferencja "Literacki homo loquens" 28-29 września 2018 r.

Oddział Warszawski Towarzystwa Kultury Języka, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Instytut Języka Polskiego UW oraz Fundacja Języka Polskiego serdecznie zapraszają na konferencję "Literacki homo loquens", która odbędzie się w dniach 28-29 września w sali nr 4 gmachu Wydziału Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.

Program konferencji.

REKRUTACJA NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

Szanowni Państwo, informujemy, że rozmowy kwalifikacyjne na studia doktoranckie w Instytucie Języka Polskiego (gmach Wydziału Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28) rozpoczną się 20 września (czwartek) o godz. 9.30 w sali 37.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe

 

na zaprojektowanie strony internetowej projektu „Rozwój polskiego systemu aspektowego w ostatnich 250 latach na tle sąsiednich języków słowiańskich”, zbudowanie tej strony oraz jej obsługę.

Projekt jest wykonywany w ramach konkursu Beethoven 2 ze środków Narodowego Centrum Nauki (2016/23/G/HS2/00922).

Opis przedmiotu zadania:

  • Zaprojektowanie strony internetowej projektu na podstawie dokumentu z zawartością (strona będzie zawierała: grafikę oraz tabele czasowników).
  • Zbudowanie strony internetowej na serwerze Uniwersytetu Warszawskiego na dowolnej platformie w porozumieniu z informatykami UW (kwestie dostępu).
  • Stworzenie krótkiej instrukcji dodawania treści do strony.
  • Gwarancja działania strony przez 5 lat (nie obejmuje to obowiązku rozwijania struktury, tylko pomoc w razie awarii strony wynikłej z rozwiązań zastosowanych przez Wykonawcę. Naprawy awarii niewynikających z winy/decyzji autora będą naprawiane za oddzielnym wynagrodzeniem.
  • Jeśli zajdzie potrzeba istotnej zmiany i rozwijania struktury strony, będą one przedmiotem odrębnych umów i odrębnego wynagrodzenia.

Termin wykonania zadania:

Projekt – 7 dni od przyjęcia oferty

Gotowa strona – 21 dni od przyjęcia oferty

Kryterium wyboru oferty:

70% – kompetencje i doświadczenie w tworzeniu stron internetowych projektów naukowych i dydaktycznych

30% – cena

Przy podobnych kompetencjach i wycenie preferowane będą firmy mogące wystawić fakturę, w dalszej kolejności osoby fizyczne pracujące na podstawie umowy o dzieło.

Niezbędne informacje zawarte w ofercie:

  • dane teleadresowe firmy lub osoby prywatnej
  • krótki opis proponowanego rozwiązania (opcjonalnie)
  • wycena usługi

Termin nadsyłania ofert:

Do 21 maja 2018

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Do 25 maja 2018

Oferty prosimy nadsyłać mailem pod adresem m.lazinski@uw.edu.pl do godz. 23.59 w dniu 21 maja 2018.

V MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM SŁOWIAŃSKIE POLSKA - BRAZYLIA

Serdecznie zapraszamy na V Międzynarodowe Sympozjum Słowiańskie Polska-Brazylia, ktore odbędzie się 7-8 czerwca 2018 roku.

Więcej szczegółów można znaleźć pod adresem https://portal.uw.edu.pl/documents/7488103/f69c557d-df63-417c-95e8-a851e77cc422

Showing 1 - 5 of 82 results.
Items per Page 5
of 17