Dyrektor Instytutu Języka Polskiego

prof. dr hab. Mirosław Bańko

semestr zimowy roku akad. 2017/2018

  • wtorek: 14.00-15.00
  • piątek: 10.00-11.00

 

Zastępcy dyrektora

dr Dorota Kopcińska
zastępca dyrektora ds. finansowych

semestr zimowy roku akad. 2017/2018

  • wtorek: 13.00-14.00
  • piątek: 10.30-11.30
 
dr Justyna Garczyńska
zastępca dyrektora ds. dydaktycznych
 

semestr zimowy roku akad. 2017/2018

  • środy: 13.00-14.00