Research projects

  • Mirosław Bańko, Recepcja i adaptacja wyrazów obcych w języku polskim i czeskim. Uwarunkowania językowe, psychologiczne i historyczno-kulturowe (N2011/03/B/HS2/02279), 1.08.2012 – 31.07.2015.
  • Wanda Decyk, Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego, Instytut Języka Polskiego UW (we współpracy z Instytutem Germanistyki UW) i Komisja Konkursowa Funduszu Innowacji Dydaktycznych, 2014
  • Magdalena Derwojedowa, Automatyczna analiza fleksyjna tekstów polskich z lat 1830-1918 z uwzględnieniem zmian w odmianie i pisowni, Opus, DEC-2012/07/B/HS2/00570, Narodowe Centrum Nauki, 12.07.2013 – 11.07.2016.
  • Justyna Garczyńska, Akustyczna baza danych gwar mazowieckich. Wokalizm, OPUS 5, Narodowe Centrum Nauki, 03.2014 – 03.2017.
  • Tomasz Korpysz, Internetowy Słownik Języka Cypriana Norwida kontynuacja, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, 11 H 13012482, 8.07.2014 – 7.07.2018.
  • Izabela Winiarska-Górska, Marek Łaziński, Laboratorium językowe – korpus języka młodzieży początku XXI wieku, Ścieżki Kopernika, MNiSW, wrzesień 2013 – grudzień 2014.

.