Projekty badawcze kierowane przez pracowników IJP

  • Mirosław Bańko, Recepcja i adaptacja wyrazów obcych w języku polskim i czeskim. Uwarunkowania językowe, psychologiczne i historyczno-kulturowe (N2011/03/B/HS2/02279), 1.08.2012 – 15.02.2016.
  • Wanda Decyk-Zięba, Poradnik Językowy on-line, moduł badawczy 1.1. pn."Narodowy Program Rozwoju Humanistyki". Projekt nr rejestracyjny 11H 13 0379 82, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2014-2016, https://poradnik-jezykowy.uw.edu.pl/
  • Magdalena Derwojedowa, Automatyczna analiza fleksyjna tekstów polskich z lat 1830-1918 z uwzględnieniem zmian w odmianie i pisowni, Opus, DEC-2012/07/B/HS2/00570, Narodowe Centrum Nauki, 12.07.2013 – 11.07.2016.
  • Justyna Garczyńska, Akustyczna baza danych gwar mazowieckich. Wokalizm, OPUS 5, Narodowe Centrum Nauki, 03.2014 – 03.2017.
  • Tomasz Korpysz, Internetowy Słownik Języka Cypriana Norwida kontynuacja, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, 11 H 13012482, 8.07.2014 – 7.07.2018.
  • Magdalena Zawisławska, Synamet – mikrokorpus metafor synestezyjnych. Formalizacja opisu i wypracowanie efektywnych metod analizy metafor w dyskursie, grant NCN, 2015-2018, http://synamet.uw.edu.pl/