Zamknięcie biblioteki IJP do 29.11.2020

Uwaga, w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 6 listopada 2020 r., poz. 1972, stanowiącym w par. 1, pkt 1 e), iż „do dnia 29 listopada 2020 r. ustanawia się ograniczenie prowadzenia działalności przez biblioteki publiczne i naukowe,[…]  polegające na zakazie:
1) udostępniania zbiorów publiczności”, Biblioteka im. Jana Baudouina de Courtenay zostaje zamknięta dla czytelników.