Poradnia językowa UW

W ramach Obserwatorium Językowego UW powstała poradnia językowa Uniwersytetu Warszawskiego. Zespół poradni tworzą: dr Agata Hącia oraz pracownicy IJP: dr Barbara Pędzich i dr Jarosław Łachnik. Zachęcamy do zadawania pytań. Nowa poradnia kontynuuje tradycje najstarszej polskiej poradni — Poradni Językowej Uniwersytetu Warszawskiego utworzonej w 1972 r. przez profesora Mieczysława Szymczaka, dyrektora IJP.