Przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu na uczelni. Informator Uniwersytetu Warszawskiego

Ukazał się informator UW dotyczący przeciwdziałaniu molestowaniu seksualnemu na uczelni.

Publikacja zawiera zasady i procedury obowiązujące na Uniwersytecie Warszawskim, oraz rekomendacje i porady dotyczące przeciwdziałania i reagowania w sytuacjach molestowania seksualnego. Znaleźć tam można informacje dotyczące m.in.:

  • definicji i przykładów molestowania seksualnego,
  • sposobów przeciwdziałania molestowaniu seksualnemu, które może podjąć każda osoba należąca do społeczności uniwersyteckiej,
  • możliwości uzyskania wsparcia, sposobów i procedur zgłaszania molestowania seksualnego do instytucji uniwersyteckich,
  • niewłaściwych i niedozwolonych relacji o charakterze emocjonalno-intymnym na uczelni.

Informator w wersji PDF.