Czwartkowe spotkania lingwistyczne 13 maja

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Czwartkowe spotkania lingwistyczne, które odbędzie się 13 maja o 13.15 na platformie Zoom. Referat pt. Neuroobrazowanie procesów językowych: wnioski z badań nad językami fonicznymi i migowym wygłosi pani Anna Banaszkiewicz (LOBI, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN). 

Link do spotkania:

https://us02web.zoom.us/j/88932275314?pwd=cXE0RVdMN3RQajRiMlFNY291WHZnUT09

Meeting ID: 889 3227 5314

Passcode: 866114

STRESZCZENIE 

Neuroobrazowanie procesów językowych: wnioski z badań nad językami fonicznymi i migowymi

Rozwój nowoczesnych metod neuroobrazowania spowodował przełom w badaniach nad językiem i mechanizmami leżącymi u podstaw ludzkiej komunikacji. Funkcjonalny rezonans magnetyczny (fMRI, ang. functional magnetic rezonance imaging) i przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (TMS, ang. transcranial magnetic stimulation) – techniki, na których skupię uwagę w niniejszym referacie – znajdują szerokie zastosowanie nie tylko w klinicznej diagnozie zaburzeń językowych, ale także umożliwiają wgląd w działanie mózgu osób zdrowych podczas wykonywania określonych operacji językowych.

Mimo nieustannego i dynamicznego rozwoju technologii i metodologii eksperymentalnych mapowanie procesów językowych i wnioskowanie o nich stanowi często duże wyzwanie badawcze. Natura nieinwazyjnych badań in-vivo, ograniczenia wynikające z prowadzenia eksperymentów w warunkach laboratoryjnych, bogactwo form i zasad językowych, występowanie języków w zróżnicowanych modalnościach (np. języki foniczne i wzrokowo-przestrzenne języki migowe) to tylko niektóre z kwestii związanych z tym wyzwaniem.

W niniejszym referacie przybliżę charakterystykę badań nad procesami językowymi przeprowadzonych przy zastosowaniu technik fMRI i TMS. Przedstawię współczesną metodologię, omawiając zarówno tradycyjne, jak i nowsze podejścia eksperymentalne oraz wnioski płynące z badań nad językami fonicznymi i migowymi.