Nagranie referatu „Neuroobrazowanie procesów językowych”

Na naszym kanale YouTube jest już dostępne nagranie referatu pani Anny Banaszkiewicz (LOBI, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN) pt. „Neuroobrazowanie procesów językowych: wnioski z badań nad językami fonicznymi i migowymi”, który został wygłoszony na Czwartkowych spotkaniach lingwistycznych 13 maja 2021 r.