Raporty o stanie zdrowia studentów

Obowiązek raportowania rozwoju sytuacji wśród Studentów Wydziału Polonistyki UW spoczywa na prodziekanie ds. studenckich. W związku z tym bardzo prosimy, by zgłaszali Państwo informacje o zakażeniu, przebywaniu na kwarantannie lub w samoizolacji za pomocą naszego wydziałowego formularza (https://forms.gle/8YswzsSUs9pGAKju6). Dostęp do przekazywanych danych ma wyłącznie dr Łukasz Książyk, jako prodziekan ds. studenckich Wydziału Polonistyki, oraz upoważnione przez Rektora służby uniwersyteckie zajmujące się koordynowaniem działań zmierzających do jak najlepszego opanowania sytuacji epidemicznej na UW.

Bardzo prosimy o przekazywanie informacji o aktualnych zdarzeniach; jeżeli mają Państwo status ozdrowieńca, kwarantanna lub samoizolacja została już zakończona, nie muszą Państwo tego zgłaszać.