Czwartkowe spotkania lingwistyczne 14.10.2021

Zapraszamy serdecznie na pierwsze seminarium naukowe IJP w nowym roku akademickim, które odbędzie się 14 października w godz. 13.15-14.45. Spotkanie będzie miało charakter hybrydowy (w sali 37 na Wydziale Polonistyki UW) oraz na platformie Zoom. Referat pt. Aspekt czasownika w działaniu wygłosi Marek Łaziński (IJP UW).

Aspekt czasownika w działaniu – streszczenie

W referacie przyjrzymy się szczególnej i specyficznie polskiej zasadzie wyboru aspektu niedokonanego w polskich tekstach prawnych i quasi-prawnych: kodeksach, regulaminach i tym podobnych. Tylko w polskim kodeksie karnym mamy konstrukcję typu kto zabija…[podlega karze…], w kodeksie czeskim, słowackim, serbskim i bułgarskim czasownik dk kdousmrtíkojto umàrtvi, kliši života. Zanim spróbujemy wyjaśnić tę zasadę na tle semantykiaspektu oraz tradycji formułowania prawa, przypomnimy podstawowe funkcje kategorii aspektu w polszczyźnie. Podstawą jest monografia Wykłady o aspekcie polskiego czasownika: https://www.bijp.uw.edu.pl/files/Lazinski2020.pdf

Wystąpienie jest częściowym efektem projektu Beethoven i NCN „Rozwój polskiego systemu aspektowego w ostatnich 250 latach na tle sąsiednich języków słowiańskich”. Pokażemy też inny wymierny efekt tego projektu: system tagowania par aspektowych w korpusie polsko-niemieckim UW.