V Kongres Dydaktyki Polonistycznej

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza do udziału w V Kongresie Dydaktyki Polonistycznej, będącym kontynuacją czterech poprzednich, zorganizowanych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2019), na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (2017), Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (2015) oraz Uniwersytecie Jagiellońskim (2013). Kongres odbędzie się w dniach od 19 do 22 października 2022 roku. W tej edycji przewodnim hasłem Kongresu uczyniliśmy temat: KULTURA SOLIDARNOŚCI w przestrzeni edukacyjnej.

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia tematów i abstraktów należy dokonać poprzez stronę:
https://kongresdydaktyki2022.ug.edu.pl
w terminie do końca lutego 2022 roku.