Zaproszenie na konwersatorium „Dociekania semantyczne”

W imieniu pani profesor Krystyny Waszakowej serdecznie zapraszamy na najbliższe środowe konwersatorium „Dociekania semantyczne”, 1 XII, o godz. 11.30-13, na którym dr Agnieszka Mierzwińska-Hajnos z Zakładu Lingwistyki Stosowanej, Instytutu Neofilologii UMCS-u wygłosi referat pt.  Efekt ‘uwypuklania’ i ‘ukrywania’ w przekazie multimodalnym. Analiza wybranych reklam produktów leczniczych z wykorzystaniem teorii integracji pojęciowej.

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/83673811265?pwd=bHYvWG14MVBFVWE3c1dxVlVQNzdLdz09

Streszczenie wystąpienia

Niniejsza prezentacja stawia dwa cele. Po pierwsze, podążając za stwierdzeniem, według którego ostateczne znaczenie każdego przekazu multimodalnego jest czymś więcej niż tylko sumą różnych modalności (modusów, por. Maćkiewicz 2017), autorka stara się dowieść, iż wiele z proponowanych obecnie reklam farmaceutycznych można interpretować jako multimodalne amalgamaty (Fauconnier i Turner 2002, zob. także Winiarska 2016). Po drugie, zakładając, że każdy udany przekaz multimodalny może zostać osiągnięty „za pomocą różnych modalności, które współtworzą dany komunikat zarówno oddzielnie jak i jednocześnie” (Pinar Sanz 2015:1, zob. także Kress i van Leeuven 2001, Pérez-Sobrino 2017) oraz przyjmując, iż multimodalna komunikacja nie faworyzuje żadnej z modalności, lecz może czasem wysuwać jedną z nich na pierwszy plan  (Winiarska i Załazińska 2017), autorka stawia pytanie, w jakim stopniu integracja różnych modalności pojawiających się w komunikacie multimodalnym może być interpretowana za pomocą dwóch pojęć, ‘uwypuklania’ i ‘ukrywania’, w rozumieniu Lakoffa i Johnsona (1980).

Bibliografia na stronie ZGPSWJP.