Czwartkowe spotkania lingwistyczne 13.01.2022

Zapraszamy serdecznie na seminarium naukowe IJP UW „Czwartkowe spotkania lingwistyczne” 13 stycznia 2022 roku w godz. 13.15-14.45, które odbędzie się na platformie Zoom. Referat pt. Wokół wyrażenia osobiście. Problemy opisu jednostek leksykalnych z jego udziałem wygłosi pani profesor Magdalena Danielewicz.

Link do spotkania

Temat: CSL 13.01.2022
Czas: 13 sty 2022 01:00 PM Warszawa

Dołącz Zoom do spotkania
https://us02web.zoom.us/j/83347410552?pwd=eTZVYjVEdmc1OUQ2aThhN1EybGJldz09

Identyfikator spotkania: 833 4741 0552
Kod dostępu: 403996

Streszczenie

Wokół wyrażenia osobiście. Problemy opisu jednostek leksykalnych z jego udziałem

Referat będzie poświęcony wyrażeniu osobiście w całej złożoności jego współczesnych połączeń, funkcji i zastosowań. W odniesieniu do osobiście nasuwa się parę zasadniczych pytań. Po pierwsze, warto rozważyć, czy za tytułowym kształtem kryje się tylko jedno znaczenie, a jeśli tak nie jest, to z jakim zjawiskiem mamy tu do czynienia: z polisemią czy raczej z wielojednostkowością. Po drugie, istotne wydaje się to, jakie klasy części mowy reprezentuje jednostka, ewentualnie reprezentują jednostki wyłonione w toku analizy. Ta kwestia wiąże się, po trzecie, bardzo ściśle z pytaniem następnym, tym mianowicie, na jakim poziomie lub na jakich poziomach wypowiedzi operują wyodrębniające się we współczesnej polszczyźnie wielkości. Chodzi o to, które z nich zaangażowane są w składnię zdania, a które – raczej w informacyjną strukturę wypowiedzi, a także o to, jaki charakter ma owo zaangażowanie. Po czwarte, w końcu, opisu domaga się zawartość pojęciowa, a więc semantyczne funkcje wyłonionych jednostek leksykalnych. Tak sformułowane problemy będą dyskutowane w kolejnych częściach wystąpienia.

Choć wielkości kryjące się za kształtem osobiście to lingwistyczne szczegóły, sposób, w jaki zostaną opisane, zależy od ogólniejszych rozstrzygnięć teoretycznych i metodologicznych.