Czwartkowe spotkania lingwistyczne 17.03.2022

Serdecznie zapraszamy na Czwartkowe spotkania lingwistyczne, które odbędą się 17 marca, w godz. 13.15-14.45. Na seminarium referat pt. Samogłoski w gwarach – jak je badać i co z tych badań wynika wygłosi pani dr hab. Justyna Garczyńska (IJP UW). Spotkanie będzie hybrydowe – w sali 37 na Wydziale Polonistyki oraz na platformie Zoom.

STRESZCZENIE

Samogłoski w gwarach – jak je badać i co z tych badań wynika

Celem wystąpienia jest ukazanie zastosowania metod akustycznych oraz statystycznych w badaniach nad samogłoskami na przykładzie gwar mazowieckich. Pierwsza część wystąpienia zostanie poświęcona zagadnieniom ogólnym, dotyczącym m.in. struktury akustycznej samogłosek oraz zależności między ich cechami akustycznymi i artykulacyjnymi. W drugiej części zostaną przedstawione założenia metodologiczne (obszar badań, dobór próby badawczej, segmentacja nagrań, pomiar wartości formantów w programie PRAAT) ze szczególnym uwzględnieniem metod statystycznych przydatnych w interpretacji uzyskanych pomiarów (m.in. testy statystyczne, korelacja liniowa, Pillai–Bartlett Trace). W części trzeciej zostaną ukazane wyniki analiz samogłosek gwar mazowieckich uwzględniające wpływ płci i wieku respondentów.

Temat: Czwartkowe spotkania lingwistyczne 17.03.2022

Czas: 17 mar 2022 01:00 PM Warszawa

Dołącz Zoom do spotkania

https://us02web.zoom.us/j/86907730149

Identyfikator spotkania: 869 0773 0149