Czwartkowe spotkania lingwistyczne IJP UW 28.04

Zapraszamy serdecznie na kolejne seminarium z cyklu Czwartkowe spotkania lingwistyczne IJP UW, które odbędzie się 28 kwietnia o 13.15 na platformie Zoom. Referat pt. Badania eyetrackingowe w lingwistyce i translatoryce. Od badań percepcji wzrokowej do analizy procesów mentalnych wygłosi pani dr hab. Monika Płużyczka, prof. ucz. (Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski). 

Link do spotkania:

https://us02web.zoom.us/j/82622550082

STRESZCZENIE

dr hab. Monika Płużyczka, prof. ucz.(Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski)

Badania eyetrackingowe w lingwistyce i translatoryce. Od badań percepcji wzrokowej do analizy procesów mentalnych

Wykład będzie poświęcony zastosowaniu metody eyetrackingowej w badaniach lingwistycznych i translatorycznych. Prelegentka przedstawi, jak metoda polegająca na rejestracji ruchów oczu i analizie parametrów okoruchowych poszerza granice eksploracyjne, a co za tym idzie, poznawcze obu dyscyplin. Punktem wyjściowym dla tego rodzaju badań jest założenie, że parametry okoruchowe są w określonym zakresie indykatorami procesów mentalnych. Zatem analizując ruchy oczu i parametry psychofizjologiczne, uzyskujemy informacje odnośnie aktywności mózgowej podczas działań językowych. Prezentując metodologię oraz omawiając rezultaty badań prowadzonych przez nią w ostatnich latach, prelegentka wskaże zakres możliwości omawianej metody, sposoby weryfikacji wcześniejszych założeń lingwistycznych, jak również pozyskaną dzięki badaniom wiedzę. Odpowie między innymi na pytania: Jak wiarygodnie oszacować poziom obciążenia kognitywnego związanego z wykonywanym zadaniem w badaniach eyetrackingowych? Jak różnią się wyniki pozyskiwane metodą obiektywną od rezultatów wywiadów i kwestionariuszy? Czym różni się percepcja wzrokowa podczas czytania od percepcji wzrokowej podczas tłumaczenia? Dodatkowo poruszone zostaną również kwestie, dlaczego – zastanawiając się nad odpowiedzią – uciekamy wzrokiem od bodźca, czy na podstawie ruchów oczu można określić, że ktoś kłamie, oraz na co zwracamy największą uwagę podczas czytania i jak przetwarzamy metafory w tekstach w języku obcym.