Konferencja „Słowa klucze” – zaproszenie

Instytut Języka Polskiego UW, Instytut Germanistyki UW oraz Fundacja Języka Polskiego zapraszają na konferencję „Słowa klucze”.„Słowa klucze”

Konferencja odbędzie się w dniach 2-3.12.2022 r. na Uniwersytecie Warszawskim.

Konferencja poświęcona jest słowom kluczom w dyskursie publicznym oraz metodom ich wybierania i analizy lingwistycznej. Ta tematyka łączy różne metodologie oraz poziomy analizy języka i dyskursu, w tym:

* statystykę językoznawczą,

* językoznawstwo korpusowe i inżynierię lingwistyczną,

* mediolingwistykę,

* analizę dyskursu,

* lingwistykę kulturową i międzykulturową,

* leksykologię i leksykografię.

Łącząc różne metody i doświadczenia, spróbujemy opisać słowa klucze współczesnej Polski i innych krajów. Podstawą do tego będą m.in. doświadczenia projektu „Słowa na czasie” (http://www.slowanaczasie.uw.edu.pl) oraz plebiscytu „Słowo roku”. Z zainteresowaniem przyjrzymy się podobnym projektom w innych krajach. Tym razem organizujemy nasza konferencje na początku grudnia, kiedy będą znane już słowa roku w niektórych krajach europejskich.

Konferencja odbędzie w trybie hybrydowym: w sali obrad oraz online na platformie Zoom.

Języki konferencji: polski, niemiecki, angielski, ukraiński.

Zapraszamy do nadsyłania abstraktów wystąpień do 30.09.2021 przez formularz zgłoszeniowy: xxx

lub mailowo na adres: slowa.klucze.uw@gmail.com.

W abstrakcie powinny się znaleźć:

* tytuł

* do 300 słów opisu

* krótka bibliografia.

Po anonimowych recenzjach informacje o przyjęciu referatu roześlemy do 15.10.2022.

Opłata konferencyjna wynosi 300 PLN/70 EUR płatna na konto:

Fundacja Języka Polskiego

48 1240 1040 1111 0010 2207 1852

Proszę wpisać w tytule przelewu nazwisko oraz nazwę konferencji (Słowa klucze / Key Words) on the transfer order.

Ważne terminy:

* termin nadsyłania zgłoszeń: 30.09.2022

* termin zawiadomienia o przyjęciu zgłoszenia: 15.10.2022

* konferencja: 2-3.12.2022

Strona internetowa konferencji: www.slowanaczasie.uw.edu.pl

Komitet konferencji:

Marek Łaziński – przewodniczący (IJP UW), Waldemar Czachur, Marta Czyżewska (IG UW), Magdalena Derwojedowa (IJP UW), Agnieszka Dryjańska (IR UW), Lutz Kuntzsch (IDS), Magdalena Wanot-Miśtura (FJP)