Grant NAWA w IJP

NAWA ogłosiła wyniki tegorocznej edycji programu „Promocja języka polskiego”. Najwyższą punktację uzyskały projekty: „Mury runą – polskie doświadczenie uchodźcze w kulturze i literaturze” oraz „Najnowsza polska leksyka – w aspekcie kulturowym”, przygotowane przez pracowników z Wydziału Polonistyki UW. Drugi z tych projektów opracował zespół pracowników Instytutu Języka Polskiego, kierowany przez prof. ucz. dr hab. Katarzynę Kłosińską. Pozostali członkowie zespołu to dr Agata Hącia, dr Barbara Pędzich oraz dr Jarosław Łachnik.

Więcej informacji o zwycięskich projektach można znaleźć na stronie NAWA.