Czwartkowe spotkania lingwistyczne 17.11.2022

Zapraszamy serdecznie na kolejne seminarium z cyklu „Czwartkowe spotkania lingwistyczne”, które odbędzie się 17 listopada w godz. 13.15-14.45. Spotkanie będzie zdalne, na platformie Zoom: https://uw-edu-pl.zoom.us/j/94764890057

Na seminarium referat pt. Imiona i nazwiska konwertytów z judaizmu na wyznania chrześcijańskie na podstawie ksiąg metrykalnych parafii warszawskich (1826–1850) wygłosi dr Aleksandra Żurek-Huszcz (IJP). 

STRESZCZENIE

Imiona i nazwiska konwertytów z judaizmu na wyznania chrześcijańskie na podstawie ksiąg metrykalnych parafii warszawskich (1826–1850)

Celem wystąpienia jest omówienie antroponomastykonu imion i nazwisk konwertytów przed chrztem i po chrzcie, charakterystyka zmian, którym podlegały te antroponimy, a także wskazanie hipotetycznych motywacji wyboru nowych imion i nazwisk. Włączenie do badania danych pozajęzykowych zapisanych w aktach – m.in. zajęcia konwertyty, jego wieku, miejsca i daty urodzenia, a także okoliczności konwersji – pozwoliło na uwzględnienie w analizie czynników socjologicznych i kulturowo-językowych. Dzięki temu w referacie omówiona zostanie również struktura społeczno-zawodowa konwertytów, a także zależności między imionami i nazwiskami konwertytów a ich statusem społecznym (ustalanym na podstawie wykonywanego zawodu) oraz przyjmowanym wyznaniem. Przeprowadzona analiza obejmuje wszystkie imiona i nazwiska zapisane w dokumentach w określonym miejscu i czasie; jest to szczególnie istotne, ponieważ w dotychczasowych opracowaniach podawano jedynie przykłady nazwisk (imiona nie były przedmiotem badań) uważanych za typowe dla konwertytów.