Konferencja”Kształtowanie się terminologii w językach nowożytnych. Antecedencje – paralele – rozbieżności”

Zapraszamy serdecznie do zgłaszania abstraktów na międzynarodową konferencję:

Kształtowanie się terminologii gramatycznej w językach nowożytnych. 

Antecedencje – paralele – rozbieżności 

która odbędzie się 15–17 lutego 2024 roku w Warszawie.  

Konferencja jest związana z pracami nad Słownikiem historycznym terminów gramatycznych online (https://shtg.uw.edu.pl/), który powstaje na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. 

Konferencja jest organizowana przez Pracownię Historii Języka Polskiego UW oraz Instytut Języka Polskiego UW.

Abstrakty należy przesyłać do 15 października 2023 roku. Potwierdzenia akceptacji referatu wyślemy do 30 listopada 2023 roku. Głównymi językami konferencji będą polski i angielski. Obrady w sekcjach będą odbywać się również w językach francuskim, niemieckim, rosyjskim (w zależności od liczby zgłoszeń). Na każdy referat przewidujemy po 20 minut plus 10 minut na dyskusję. 

Pozytywnie zrecenzowane referaty zostaną opublikowane. Teksty do publikacji należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 1 marca 2024 roku. 

Udział w konferencji, materiały konferencyjne, przerwy kawowe oraz publikacja zaakceptowanych referatów są bezpłatne. Pozostałe koszty (np. przejazdy, zakwaterowanie) ponoszą uczestnicy lub instytucje delegujące. 

Kontakt: shtg.konferencja@uw.edu.pl 

Komitet Organizacyjny konferencji 

  • dr hab. Wanda Decyk-Zięba (IJP UW) 
  • dr hab., prof. UW Anna Just (IG UW) 
  • dr hab. Monika Kresa (IJP UW) 
  • dr Izabela Stąpor (IJP UW) 
  • dr Aleksandra Żurek-Huszcz (IJP UW) 

Formularz zgłoszeniowy

Szczegółowe informacje w załączonych zaproszeniach.