Czwartkowe spotkania lingwistyczne 21.03.2024

Zapraszamy serdecznie na kolejne spotkanie w ramach Czwartkowych spotkań lingwistycznych. Tym razem będziemy gościć prof. Jadwigę Linde-Usiekniewicz (UW) oraz dr Sylwię Łozińską (UW) z Katedry Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki.

Spotkanie odbędzie się jak zwykle na platformie Zoom 21 marca w godz. 13.15-14.45.

https://uw-edu-pl.zoom.us/j/93753178146

Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Sylwia Łozińska
W poszukiwaniu wpływów XIX-wiecznych słowników języka polskiego na najstarszy słownik polskiego języka migowego, Słownik mimiczny dla głuchoniemych i osób z nimi styczność z nimi mających, opracowany przez X. Józefa Hollaka i Teofila Jagodzińskiego i wydany w 1879 r.

Streszczenie
W odniesieniu do Słownika mimicznego dla głuchoniemych i osób z nimi styczność z nimi mających nie zachowała się żadna dokumentacja, dotycząca okoliczności jego powstania. Nie wiadomo zatem, jakimi publikacjami autorzy się inspirowali przy opracowywaniu Słownika. Jedyne możliwe metody ustalania ewentualnych inspiracji to porównanie Słownika z innymi publikacjami słownikowymi.
W wystąpieniu reprezentującym nasze wspólne badania omówię próby ustalenia, czy i w jakim stopniu można wykazać inspirację którymkolwiek z trzech dostępnych w chwili tworzenia Słownika mimicznego słowników języka polskiego: Słownika Lindego (1807-1814), Słownika języka polskiego podług Lindego i innych nowszych źródeł wypracowanego przez E. Rykaczewskiego (1866) i Słownika Wileńskiego (1961).
Materiał porównawczy obejmuje pisownię i kolejność alfabetyczną haseł, kierunek odsyłaczy i zawartość wybranych haseł. W wystąpieniu wyjaśnimy, dlaczego nie można było wziąć pod uwagę innych standardowo uwzględnianych w badaniach nad wpływem jednych dzieł leksykograficznych na inne: pełnych list haseł, podziału na znaczenia w obrębie haseł oraz materiału przykładowego.