Czwartkowe spotkania lingwistyczne 23.05.2024 r.

Zapraszamy serdecznie na kolejne seminarium naukowe z cyklu Czwartkowe spotkania lingwistyczne IJP UW, które odbędzie się na platformie Zoom 23 maja w godz. 13.15-14.45. Link do spotkania:https://uw-edu-pl.zoom.us/j/91565669430
Na spotkaniu referat pt. „Granice neologiczności” wygłosi Katarzyna Kłosińska (IJP UW). 


STRESZCZENIE

Katarzyna Kłosińska

Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego; Obserwatorium Językowe UW (www.obserwatoriumjezykowe.uw.edu.pl)

Granice neologiczności

Neologizmy mieszczą się w zakresie badań stylistycznych, leksykologicznych, normatywistycznych, socjolingwistycznych, etnolingwistycznych, korpusowych i wreszcie leksykograficznych. W obrębie każdego z tych nurtów daje się zauważyć różne podejścia do kwestii neologiczności – badacze nie są zgodni co do kryteriów jej wyznaczania (pod względem formalnym, temporalnym, stopnia i zasięgu rozpowszechnienia, postrzeżeniowym, normatywnym itp.), z czym się wiąże niejednoznaczność i nieostrość terminologii.  W referacie zostaną przedstawione te kryteria, jak również zostanie podjęta próba całościowego ujęcia zjawisk związanych z tymi  elementami tekstu i języka, które mogą być uznawane za neologiczne.  Pokrótce zostanie także omówione miejsce neologizmów w słownikach.