Projekty naukowe

Projekty badawcze kierowane przez pracowników IJP

  • Mirosław Bańko, Recepcja i adaptacja wyrazów obcych w języku polskim i czeskim. Uwarunkowania językowe, psychologiczne i historyczno-kulturowe, program Opus, Narodowe Centrum Nauki, 03/B/HS2/02279, 1.08.2012 – 15.02.2016, http://www.approval.uw.edu.pl
  • Wanda Decyk-Zięba, Poradnik Językowy on-line, moduł badawczy 1.1. pn., Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 11H 13 0379 82, 2014–2016, https://poradnik-jezykowy.uw.edu.pl/
  • Magdalena Derwojedowa, Automatyczna analiza fleksyjna tekstów polskich z lat 1830-1918 z uwzględnieniem zmian w odmianie i pisowni, program Opus, Narodowe Centrum Nauki, DEC-2012/07/B/HS2/00570, 12.07.2013 – 11.07.2016, http://www.f19.uw.edu.pl/.
  • Justyna Garczyńska, Akustyczna baza danych gwar mazowieckich. Wokalizm, program Opus, Narodowe Centrum Nauki, DEC-2013/09/B/HS2/01442, 03.2014 – 03.2017, www.bazamazak.uw.edu.pl
  • Katarzyna Kłosińska, Postawy wobec języka, program Obserwatorium Kultury, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 04915/16 MKiDN, 2016–2017.
  • Tomasz Korpysz, Internetowy Słownik Języka Cypriana Norwida – kontynuacja, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, 11 H 13012482, 8.07.2014 – 7.07.2018, http://www.slownikjezykanorwida.uw.edu.pl/.
  • Izabela Winiarska-Górska, Marek Łaziński, Laboratorium językowe – korpus języka młodzieży początku XXI wieku, program Ścieżki Kopernika, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2013–2014. http://www.laboratoriumjezykowe.uw.edu.pl
  • Magdalena Zawisławska, Synamet – mikrokorpus metafor synestezyjnych. Formalizacja opisu i wypracowanie efektywnych metod analizy metafor w dyskursie, Narodowe Centrum Nauki, 2015–2018, http://synamet.uw.edu.pl/
  • Marek Łaziński,  Rozwój polskiego systemu aspektowego w ostatnich 250 latach na tle sąsiednich języków słowiańskich, projekt badawczy Beethoven II (NCN, DFG), 2018-2020, nr projektu: 2016/23/G/HS2/00922
  • prof dr hab. Wanda Decyk, Słownik historyczny terminów gramatycznych, projekt badawczy Narodowego Funduszu Rozwoju Humanistyki, umowa Nr 0101/NPRH6/H11/85/2018. https://shtg.uw.edu.pl