Kursy

Zapraszamy na kursy prowadzone przez Instytut Języka Polskiego.

Do rzeczy i do ludzi – prosty język i efektywna komunikacja dla praktyków

Do udziału w kursie zapraszamy osoby, które na co dzień piszą lub redagują różnego rodzaju komunikaty oficjalne. Ofertę kierujemy przede wszystkim do praktyków, czyli pracowników:

  • urzędów i instytucji publicznych wszystkich szczebli;
  • dużych, średnich i małych firm sektora rynkowego;
  • organizacji pozarządowych

oraz wszystkich, którzy chcą się nauczyć, jak o trudnych sprawach pisać prosto, zrozumiale i przyjaźnie.

Poprawna polszczyzna: ortografia i interpunkcja

Kurs e-learningowy „Poprawna polszczyzna: ortografia i interpunkcja” jest polecany wszystkim osobom, dla których język polski jest narzędziem pracy. Przydatny jest zarówno dla osób z wykształceniem polonistycznym, filologicznym, jak i specjalistów z innych dziedzin. Kurs pozwoli uczestnikom usystematyzować wiedzę o zdradliwej i trudnej dla użytkownika ortografii oraz ułatwi zrozumienie zasadniczych mechanizmów rządzących zasadami pisowni i interpunkcji, a także zapozna z mniej znanymi prawidłami w tym zakresie.

Poprawna polszczyzna: zagadnienia gramatyczne

Kurs e-learningowy „Poprawna polszczyzna: zagadnienia gramatyczne” jest polecany wszystkim osobom, dla których język polski jest narzędziem pracy i dla których ważna jest precyzja i poprawność wypowiedzi. Przydatny jest zarówno dla osób z wykształceniem polonistycznym, filologicznym, jak i specjalistów z innych dziedzin. Obejmuje zarówno zagadnienia związane z odmianą poszczególnych wyrazów polskich, w tym także nazw własnych, jak i zasady budowy logicznych zdań. Jest to bowiem podstawowy budulec dobrych i skutecznych tekstów – informacyjnych, reklamowych, perswazyjnych itd.