Poprawna polszczyzna: ortografia i interpunkcja

Rekrutacja 2021 otwarta

Zapraszamy do rejestracji na kurs Poprawna polszczyzna: ortografia i interpunkcja w poniższym formularzu. Kurs zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się minimum 15 uczestników. Dane konta do wpłat zostaną podane po zawiązaniu się kursu. Rejestracja potrwa do 21 listopada 2021 r.

Formularz rejestracyjny

Prowadzący

 • Prof. dr hab. Radosław Pawelec (Instytut Dziennikarstwa UW)
 • Dr hab. Magdalena Derwojedowa (Instytut Języka Polskiego UW)
 • Dr Jarosław Łachnik (Instytut Języka Polskiego UW)

Cena kursu i tryb odbywania zajęć

 • Cena kursu wynosi 654 zł. 
 • Kurs odbywa się w trybie e-learningu na platformie Kampus UW i trwa 30 godzin (15 modułów). 
 • Minimalna liczba uczestników: 15 osób.

Opis kursu

Kurs e-learningowy „Poprawna polszczyzna: ortografia i interpunkcja” jest polecany wszystkim osobom, dla których język polski jest narzędziem pracy. Przydatny jest zarówno dla osób z wykształceniem polonistycznym, filologicznym, jak i specjalistów z innych dziedzin. Kurs pozwoli uczestnikom usystematyzować wiedzę o zdradliwej i trudnej dla użytkownika ortografii oraz ułatwi zrozumienie zasadniczych mechanizmów rządzących zasadami pisowni i interpunkcji, a także zapozna z mniej znanymi prawidłami w tym zakresie. 

Częścią kursu będą także informacje i ciekawostki z zakresu gramatyki historycznej języka polskiego, pragmatyki językowej itd. W trakcie kolejnych zajęć uczestnicy poznają szereg praktycznych zagadnień ortograficznych i interpunkcyjnych, które mogą mieć istotne znaczenie m.in. podczas pracy redaktorskiej, korekty tekstów, redagowania tekstów prawniczych itp. Dlatego też kurs jest polecany wszystkim, dla których istotna jest precyzja w formułowaniu wypowiedzi pisemnych. Wreszcie kurs ten może być również traktowany jako „doraźny poradnik językowy” – w chwili potrzeby każdy uczestnik może zajrzeć na strony kursowe i obejrzeć jeszcze raz materiały, które pomogą wyjaśnić konkretne wątpliwości, lub też skopiować pliki zawierające wyjaśnienie konkretnych zagadnień ortograficznych i interpunkcyjnych.

Tematyka kursu

W kursie e-learningowym „Poprawna polszczyzna: ortografia i interpunkcja” omawiane są następujące zagadnienia:

 • zmory szkolnych dyktand, 
 • pisownia wielkich i małych liter, 
 • partykuła by
 • partykuła nie
 • ekstraokazja w półdystansie – pisownia łączna i rozdzielna wyrażeń przyimkowych, połączeń z obcymi, cząstkami, liczebników i słów od nich pochodnych, 
 • ortografia dla zaawansowanych, 
 • gdzie postawić przecinek, 
 • kropka, wielokropek, dwukropek, wykrzyknik, znak zapytania, nawias, zbiegnięcie znaków, 
 • skróty — interpunkcja, 
 • łącznik — najmniej znany w polskiej ortografii znak,
 • interpunkcja dla zaawansowanych. 

Zasady zaliczenia kursu

 • Kurs kończy się egzaminem w formie zdalnej. 
 • Końcowa ocena kursu jest średnią ważoną: 50% z aktywności w trakcie kursu i 50% z wyniku egzaminu. 
 • Zaświadczenia ukończenia zajęć są sygnowane przez Uniwersytet Warszawski.