Poprawna polszczyzna: ortografia i interpunkcja

Rekrutacja zamknięta.

Prowadzący

 • Prof. dr hab. Radosław Pawelec (Instytut Dziennikarstwa UW)
 • Dr hab. Magdalena Derwojedowa (Instytut Języka Polskiego UW)
 • Dr Jarosław Łachnik (Instytut Języka Polskiego UW)

Cena kursu i tryb odbywania zajęć

 • Cena kursu wynosi 654 zł. 
 • Kurs odbywa się w trybie e-learningu (nie w czasie rzeczywistym) na platformie Kampus UW i trwa 30 godzin (15 modułów), czyli 15 tygodni.
 • Minimalna liczba uczestników: 15 osób.

Opis kursu

Kurs e-learningowy „Poprawna polszczyzna: ortografia i interpunkcja” jest polecany wszystkim osobom, dla których język polski jest narzędziem pracy. Przydatny jest zarówno dla osób z wykształceniem polonistycznym, filologicznym, jak i specjalistów z innych dziedzin. Kurs pozwoli uczestnikom usystematyzować wiedzę o zdradliwej i trudnej dla użytkownika ortografii oraz ułatwi zrozumienie zasadniczych mechanizmów rządzących zasadami pisowni i interpunkcji, a także zapozna z mniej znanymi prawidłami w tym zakresie. 

Częścią kursu będą także informacje i ciekawostki z zakresu gramatyki historycznej języka polskiego, pragmatyki językowej itd. W trakcie kolejnych zajęć uczestnicy poznają szereg praktycznych zagadnień ortograficznych i interpunkcyjnych, które mogą mieć istotne znaczenie m.in. podczas pracy redaktorskiej, korekty tekstów, redagowania tekstów prawniczych itp. Dlatego też kurs jest polecany wszystkim, dla których istotna jest precyzja w formułowaniu wypowiedzi pisemnych. Wreszcie kurs ten może być również traktowany jako „doraźny poradnik językowy” – w chwili potrzeby każdy uczestnik może zajrzeć na strony kursowe i obejrzeć jeszcze raz materiały, które pomogą wyjaśnić konkretne wątpliwości, lub też skopiować pliki zawierające wyjaśnienie konkretnych zagadnień ortograficznych i interpunkcyjnych.

Tematyka kursu

W kursie e-learningowym „Poprawna polszczyzna: ortografia i interpunkcja” omawiane są następujące zagadnienia:

 • zmory szkolnych dyktand, 
 • pisownia wielkich i małych liter, 
 • partykuła by
 • partykuła nie
 • ekstraokazja w półdystansie – pisownia łączna i rozdzielna wyrażeń przyimkowych, połączeń z obcymi, cząstkami, liczebników i słów od nich pochodnych, 
 • ortografia dla zaawansowanych, 
 • gdzie postawić przecinek, 
 • kropka, wielokropek, dwukropek, wykrzyknik, znak zapytania, nawias, zbiegnięcie znaków, 
 • skróty — interpunkcja, 
 • łącznik — najmniej znany w polskiej ortografii znak,
 • interpunkcja dla zaawansowanych. 

Zasady zaliczenia kursu

 • Kurs kończy się egzaminem w formie zdalnej. 
 • Końcowa ocena kursu jest średnią ważoną: 50% z aktywności w trakcie kursu i 50% z wyniku egzaminu. 
 • Zaświadczenia ukończenia zajęć są sygnowane przez Uniwersytet Warszawski.