Poprawna polszczyzna: zagadnienia gramatyczne

Rekrutacja zamknięta

Prowadzący

 • Prof. dr hab. Radosław Pawelec (Instytut Dziennikarstwa UW)
 • Dr hab. Magdalena Derwojedowa (Instytut Języka Polskiego UW)
 • Dr Jarosław Łachnik (Instytut Języka Polskiego UW)

Cena kursu i tryb odbywania zajęć

 1. Cena kursu wynosi 654 zł. 
 2. Kurs odbywa się w trybie e-learningu (nie w czasie rzeczywistym) na platformie Kampus UW i trwa 30 godzin (15 modułów), czyli 15 tygodni.
 3. Minimalna liczba uczestników: 15 osób.

Opis kursu

Kurs e-learningowy „Poprawna polszczyzna: zagadnienia gramatyczne” jest polecany wszystkim osobom, dla których język polski jest narzędziem pracy i dla których ważna jest precyzja i poprawność wypowiedzi. Przydatny jest zarówno dla osób z wykształceniem polonistycznym, filologicznym, jak i specjalistów z innych dziedzin. Obejmuje zarówno zagadnienia związane z odmianą poszczególnych wyrazów polskich, w tym także nazw własnych, jak i zasady budowy logicznych zdań. Jest to bowiem podstawowy budulec dobrych i skutecznych tekstów – informacyjnych, reklamowych, perswazyjnych itd. 

Użytkownicy popełniają w tekstach wiele błędów, co powoduje, że są one mniej zrozumiałe, słabiej trafiają do odbiorcy, rażą niestarannością, a nierzadko są też niejasne. Część kursu poświęconą zagadnieniom gramatycznym polecić należy przede wszystkim osobom, którym zależy na poprawnym, a przy tym sprawnym i skutecznym komunikowaniu się za pomocą słowa pisanego.

Tematyka

W kursie e-learningowym „Poprawna polszczyzna: zagadnienia gramatyczne” omawiane są następujące zagadnienia:

 • używać coś czy używać czegoś – wahania składniowe między dopełniaczem i biernikiem,
 • zasada zgody przy podmiocie i orzeczeniu,
 • imiesłowowe równoważniki zdania,
 • skróty składniowe i spójniki „klamrowe”,
 • użycie przyimków,
 • składnia liczebników,
 • składnia dla zaawansowanych,
 • odmiana rzeczowników pospolitych,
 • odmiana nazwisk polskich,
 • odmiana nazwisk obcych,
 • odmiana czasowników,
 • odmiana liczebników,
 • odmiana zaimków oraz odmiana i stopniowanie przymiotników,
 • słowniki i zasoby cyfrowe.

Zasady zaliczenia kursu

 1. Kurs kończy się egzaminem w formie zdalnej. 
 2. Końcowa ocena kursu jest średnią ważoną: 50% z aktywności w trakcie kursu i 50% z wyniku egzaminu. 
 3. Zaświadczenia ukończenia zajęć są sygnowane przez Uniwersytet Warszawski.