Pracownicy Instytutu

PRACOWNICY NAUKOWO-DYDAKTYCZNI

prof. dr hab. Mirosław Bańko
prof. dr hab. Halina Karaś
prof. dr hab. Andrzej Markowski
prof. dr hab. Krystyna Waszakowa


dr hab. Wanda Decyk-Zięba, prof. UW
dr hab. Alina Kępińska, prof. UW
dr hab. Marek Łaziński, prof. UW
dr hab. Elżbieta Piotrowska, prof. UW
dr hab. Dorota Zdunkiewicz-Jedynak, prof. UW


dr hab. Iwona Burkacka
dr hab. Magdalena Derwojedowa
dr hab. Justyna Garczyńska
dr hab. Katarzyna Kłosińska
dr hab. Monika Kresa
dr hab. Izabela Winiarska-Górska
dr hab. Magdalena Zawisławska


dr Marcin Będkowski
dr Marta Chojnacka-Kuraś
dr Marta Falkowska
dr Monika Jabłońska
dr Ewelina Kwapień
dr Jarosław Łachnik
dr Barbara Pędzich
dr Agnieszka Piotrowska
dr Izabela Stąpor
dr Magdalena Wanot-Miśtura


mgr Mateusz Adamczyk
mgr Dagmara Banasiak
mgr Aleksandra Żurek-Huszcz

PRACOWNICY BIBLIOTEKI IM. JANA BAUDOUINA DE COURTENAY

mgr Jadwiga Latusek
mgr Katarzyna Cichocka
mgr Magdalena Dolata
mgr Patrycja Laszczkowska
mgr Adam Sielatycki

PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI

mgr Katarzyna Sadkowska

PRACOWNICY OBSŁUGI

Elżbieta Skibniewska