Pracownicy Instytutu

PRACOWNICY NAUKOWO-DYDAKTYCZNI

prof. dr hab. Mirosław Bańko

prof. dr hab. Halina Karaś

prof. dr hab. Marek Łaziński

prof. dr hab. Krystyna Waszakowa

prof. dr hab. Dorota Zdunkiewicz-Jedynak


dr hab. Iwona Burkacka, prof. ucz.

dr hab. Magdalena Derwojedowa, prof. ucz.

dr hab. Justyna Garczyńska, prof. ucz

dr hab. Alina Kępińska, prof. ucz.

dr hab. Katarzyna Kłosińska, prof. ucz.

dr hab. Monika Kresa, prof. ucz.

dr hab. Elżbieta Piotrowska, prof. ucz.

dr hab. Izabela Winiarska-Górska, prof. ucz.

dr hab. Magdalena Zawisławska, prof. ucz.


dr Dagmara Banasiak

dr Marcin Będkowski

dr Marta Chojnacka-Kuraś

dr Marta Falkowska

dr Agata Hącia

dr Monika Jabłońska

dr Ewelina Kwapień

dr Jarosław Łachnik

dr Barbara Pędzich

dr Agnieszka Piotrowska

dr Izabela Stąpor

dr Magdalena Wanot-Miśtura

dr Aleksandra Żurek-HuszczPRACOWNICY ADMINISTRACYJNI

mgr Katarzyna Sadkowska