Pracownicy Instytutu

PRACOWNICY NAUKOWO-DYDAKTYCZNI

prof. dr hab. Mirosław Bańko

prof. dr hab. Halina Karaś

prof. dr hab. Marek Łaziński

prof. dr hab. Krystyna Waszakowa

prof. dr hab. Dorota Zdunkiewicz-Jedynak


dr hab. Iwona Burkacka, prof. ucz.

dr hab. Wanda Decyk-Zięba, prof. ucz.

dr hab. Magdalena Derwojedowa, prof. ucz.

dr hab. Alina Kępińska, prof. ucz.

Dr hab. Katarzyna Kłosińska, prof. ucz

dr hab. Elżbieta Piotrowska, prof. ucz.

dr hab. Izabela Winiarska-Górska, prof. ucz.

dr hab. Magdalena Zawisławska, prof. ucz.


dr hab. Justyna Garczyńska

dr hab. Monika Kresa


dr Marcin Będkowski

dr Marta Chojnacka-Kuraś

dr Marta Falkowska

dr Agata Hącia

dr Monika Jabłońska

dr Ewelina Kwapień

dr Jarosław Łachnik

dr Barbara Pędzich

dr Agnieszka Piotrowska

dr Izabela Stąpor

dr Magdalena Wanot-Miśtura

dr Aleksandra Żurek-Huszcz


mgr Dagmara Banasiak

PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI

mgr Katarzyna Sadkowska

PRACOWNICY OBSŁUGI

Elżbieta Skibniewska