Pracownicy Instytutu

PRACOWNICY NAUKOWO-DYDAKTYCZNI

prof. dr hab. Mirosław Bańko

prof. dr hab. Halina Karaś

prof. dr hab. Krystyna Waszakowa

prof. dr hab. Marek Łaziński


dr hab. Iwona Burkacka, prof. ucz.

dr hab. Wanda Decyk-Zięba, prof. ucz.

dr hab. Magdalena Derwojedowa, prof. ucz.

dr hab. Alina Kępińska, prof. ucz.

Dr hab. Katarzyna Kłosińska, prof. ucz

dr hab. Elżbieta Piotrowska, prof. ucz.

dr hab. Dorota Zdunkiewicz-Jedynak, prof. ucz.

dr hab. Izabela Winiarska-Górska, prof. ucz.

dr hab. Magdalena Zawisławska, prof. ucz.


dr hab. Justyna Garczyńska

dr hab. Monika Kresa


dr Marcin Będkowski

dr Marta Chojnacka-Kuraś

dr Marta Falkowska

dr Monika Jabłońska

dr Ewelina Kwapień

dr Jarosław Łachnik

dr Barbara Pędzich

dr Agnieszka Piotrowska

dr Izabela Stąpor

dr Magdalena Wanot-Miśtura


mgr Mateusz Adamczyk

mgr Dagmara Banasiak

mgr Aleksandra Żurek-Huszcz

PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI

mgr Katarzyna Sadkowska

PRACOWNICY OBSŁUGI

Elżbieta Skibniewska