Pracownicy Instytutu

PRACOWNICY NAUKOWO-DYDAKTYCZNI

prof. dr hab. Mirosław Bańko

prof. dr hab. Halina Karaś

prof. dr hab. Andrzej Markowski

prof. dr hab. Krystyna Waszakowa


dr hab. Wanda Decyk-Zięba, prof. UW

dr hab. Alina Kępińska, prof. UW

Dr hab. Katarzyna Kłosińska, prof. UW

dr hab. Marek Łaziński, prof. UW

dr hab. Elżbieta Piotrowska, prof. UW

dr hab. Dorota Zdunkiewicz-Jedynak, prof. UW


dr hab. Iwona Burkacka

dr hab. Magdalena Derwojedowa

dr hab. Justyna Garczyńska

dr hab. Monika Kresa

dr hab. Izabela Winiarska-Górska

dr hab. Magdalena Zawisławska


dr Marcin Będkowski

dr Marta Chojnacka-Kuraś

dr Marta Falkowska

dr Monika Jabłońska

dr Ewelina Kwapień

dr Jarosław Łachnik

dr Barbara Pędzich

dr Agnieszka Piotrowska

dr Izabela Stąpor

dr Magdalena Wanot-Miśtura


mgr Mateusz Adamczyk

mgr Dagmara Banasiak

mgr Aleksandra Żurek-Huszcz

PRACOWNICY BIBLIOTEKI IM. JANA BAUDOUINA DE COURTENAY

mgr Jadwiga Latusek

mgr Katarzyna Cichocka

mgr Magdalena Dolata

mgr Patrycja Laszczkowska

mgr Adam Sielatycki

PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI

mgr Katarzyna Sadkowska

PRACOWNICY OBSŁUGI

Elżbieta Skibniewska