Rada Instytutu Języka Polskiego

Przewodnicząca

prof. dr hab. Dorota Zdunkiewicz-Jedynak

Członkowie                                               

prof. dr hab. Mirosław Bańko

dr Marcin Będkowski                                                               

dr hab. Iwona Burkacka, prof. ucz.                                                     

dr Marta Chojnacka-Kuraś                                                                                        

dr Marta Falkowska                                                                    

dr hab. Justyna Garczyńska, prof. ucz.

prof. dr hab. Zbigniew Greń 

prof dr hab. Halina Karaś                                                      

dr hab. Alina Kępińska, prof. ucz.                                                  

dr hab. Katarzyna Kłosińska, prof. ucz.                                                       

dr hab. Monika Kresa, prof. ucz.                                                                 

dr Ewelina Kwapień                                                                

mgr Jadwiga Latusek                                                           

prof. dr hab. Jadwiga Linde  

prof. dr hab. Marek Łaziński                                                  

prof. dr hab. Alicja Nagórko   

prof. dr hab. Ewa Paczoska     

prof. dr hab. Radosław Pawelec                                   

dr hab. Elżbieta Piotrowska, prof. ucz.  

dr hab. Ewa Rudnicka                                                 

dr hab. Magdalena Sykurska-Derwojed, prof. ucz.                          

dr Magdalena Wanot-Miśtura                                                      

prof. dr hab. Krystyna Waszakowa                           

dr hab. Izabela Winiarska-Górska, prof. ucz.                                              

dr hab. Magdalena Zawisławska, prof. ucz.

dr Aleksandra Żurek-Huszcz 

Przedstawiciele doktorantów

mgr. Anna Maria Pilińska

Przedstawiciele studentów

 Alicja Dzięcioł

Piotr Stobiecki