Rada Instytutu Języka Polskiego

Przewodnicząca

dr hab. Dorota Zdunkiewicz-Jedynak, prof. UW 

Członkowie                                               

prof dr hab. Mirosław Bańko

dr Marcin Będkowski                                                               

dr hab. Iwona Burkacka                                                      

dr Marta Chojnacka-Kuraś                                                      

dr hab. Wanda Decyk-Zięba, prof. UW                                          

dr Marta Falkowska                                                                    

dr hab. Justyna Garczyńska

prof. dr hab. Zbigniew Greń 

prof dr hab. Halina Karaś .                                                            

dr hab. Alina Kępińska, prof. UW                                                  

dr hab. Katarzyna Kłosińska                                                       

dr hab. Monika Kresa                                                                 

dr Ewelina Kwapień                                                                

mgr Jadwiga Latusek                                                           

prof. dr hab. Jadwiga Linde  

dr hab. Marek Łaziński, prof. UW                                                  

prof dr hab. Andrzej Markowski

prof. dr hab. Alicja Nagórko   

prof. dr hab. Ewa Paczoska     

prof. dr hab. Radosław Pawelec                                   

dr hab. Elżbieta Piotrowska, prof. UW  

dr hab. Ewa Rudnicka                                                 

dr hab. Magdalena Sykurska-Derwojed                          

dr Magdalena Wanot-Miśtura                                                      

prof. dr hab. Krystyna Waszakowa                           

dr hab. Izabela Winiarska-Górska                                                  

dr hab. Magdalena Zawisławska

mgr Aleksandra Żurek-Huszcz 

Przedstawiciele doktorantów

Anna Maria Pilińska

Przedstawiciele studentów

 Alicja Dzięcioł

Piotr Stobiecki