Struktura

Zakłady

  • Zakład Gramatyki, Semantyki i Pragmatyki Współczesnego Języka Polskiego
  • Zakład Historii Języka i Dialektologii
  • Zakład Językoznawstwa Komputerowego
  • Zakład Leksykologii, Stylistyki Teoretycznej i Kultury Języka

Pracownia Języka Cypriana Norwida

Pracownia Słownika Języka Cypriana Norwida została założona i przez wiele lat była prowadzona przez prof. Jadwigę Puzyninę. Pracownia zajmuje się badaniami języka Norwida ze szczególnym uwzględnieniem problematyki słownictwa.

Kierownik

dr hab. Tomasz Korpysz

Biblioteka im. Jana Baudouina de Courtenay

Biblioteka im. Jana Baudouina de Courtenay jest jedną z niewielu bibliotek w Polsce, które specjalizują się w językoznawstwie. Zbiory przekroczyły 70 tysięcy woluminów, w tym prace obcojęzyczne i starodruki. Na stronie BIJP można znaleźć katalogii on-line, czasopisma i nowości.

Kierownik:

mgr Jadwiga Latusek