Struktura

Zakłady

  • Zakład Gramatyki, Semantyki i Pragmatyki Współczesnego Języka Polskiego
  • Zakład Historii Języka Polskiego i Dialektologii
  • Zakład Językoznawstwa Komputerowego
  • Zakład Leksykologii, Stylistyki Teoretycznej i Kultury Języka

Pracownia Historii Języka Polskiego

Pracownia Historii Języka Polskiego, jako jednostka badawcza w Instytucie Języka Polskiego, działa od 1 października 2019 r. Tworzą ją pracownicy naukowi różnych wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego oraz językoznawcy reprezentujący inne polskie ośrodki naukowe. W obrębie pracowni jest realizowany  projekt Słownik historyczny terminów gramatycznych online (grant NPRH nr 11H 17 0101; 2018-2023; https://shtg.uw.edu.pl/). Rezultatem tych prac będzie opracowanie internetowego słownika dawnych terminów gramatycznych, wydanie książki na temat kształtowania się polskiej terminologii gramatycznej (2022/2023), zorganizowanie międzynarodowej konferencji poświęconej terminologii gramatycznej w językach nowożytnych (2022/2023) oraz wydanie tomu pokonferencyjnego.   

Kierownik

dr hab. Monika Kresa

Pracownia Języka Cypriana Norwida

Pracownia Słownika Języka Cypriana Norwida została założona i przez wiele lat była prowadzona przez prof. Jadwigę Puzyninę. Pracownia zajmuje się badaniami języka Norwida ze szczególnym uwzględnieniem problematyki słownictwa.

Kierownik

dr Marcin Będkowski

Pracownia Laboratorium Efektywnej Komunikacji

Pracownia została utworzona w 2021 roku. LEK integruje i rozwija kilka obszarów badawczych, koncentrujących się wokół zrozumiałości (przystępności, efektywności) polskich tekstów z uwzględnieniem specyfiki systemowej i praktyk komunikacyjnych polszczyzny. 

Kierownik

dr Magdalena Wanot-Miśtura