Do rzeczy i do ludzi – prosty język i efektywna komunikacja dla praktyków

Kurs pod patronatem Fundacji Języka Polskiego

Kontakt

prostyjezyk.ijpuw@uw.edu.pl

Prowadzący

 • dr hab. Monika Kresa (Instytut Języka Polskiego UW)
 • dr Magdalena Wanot-Miśtura (Instytut Języka Polskiego UW)

Cena kursu i tryb odbywania zajęć

 1. Cena kursu wynosi 1010 zł.
 2. Liczba godzin kursu: 30 (godzin lekcyjnych)
 3. Minimalna liczba uczestników: 12 osób.
 4. Zajęcia odbywają się online w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem platformy Zoom oraz asynchronicznie na platformie KAMPUS Centrum Kompetencji Cyfrowych UW. Zajęcia online synchroniczne odbywają się w piątki godzinach 9:00-12:30w dniach:
 • 25 listopada 2022 (2 x 90 minut)
 • 9 grudnia 2022 (2 x 90 minut)
 • 16 grudnia 2022 (2 x 90 minut)
 • 13 stycznia 2023 (2 x 90 minut)
 • 20 stycznia 2023 (2 x 90 minut)
 • 27 stycznia 2023 (2 x 90 minut)
 • 3 lutego 2023 (2 x 90 minut)
 • 10 lutego 2023 (egzamin)

Opis kursu

Język oficjalnych pism i e-maili, które otrzymujemy jako klienci i obywatele, sytuuje się między stylem urzędowym pierwszej połowy XX wieku a korporacyjną nowomową. Aby zrozumieć treść tych, komunikatów musimy przedzierać się przez zdania wielokrotnie złożone, kancelaryzmy, niejasne terminy i rozbudowane konstrukcje. Jako odbiorcy tych pism czujemy się zmęczeni ich stylem i oficjalnością. Kiedy jednak sami musimy je napisać, bywamy bezradni wobec skostniałej materii językowej i szablonów, które powielamy niejako automatycznie.

Do udziału w kursie zapraszamy osoby, które na co dzień piszą lub redagują różnego rodzaju komunikaty oficjalne. Ofertę kierujemy przede wszystkim do praktyków, czyli pracowników:

 • urzędów i instytucji publicznych wszystkich szczebli;
 • dużych, średnich i małych firm sektora rynkowego;
 • organizacji pozarządowych

oraz wszystkich, którzy chcą się nauczyć, jak o trudnych sprawach pisać prosto, zrozumiale i przyjaźnie.

Przed rozpoczęciem zajęć prosimy kursantów o przesłanie tekstów (maksymalnie 3 strony A4), które chcieliby uprościć pod okiem prowadzących. 

Kurs składa się z dwóch modułów. W pierwszym module zapoznamy uczestników z zasadami prostej i przyjaznej komunikacji. Kursanci dowiedzą się m.in.:

 • jakie są źródła idei prostego języka oraz co zyskujemy, kiedy zaczynamy go stosować;
 • jakie konstrukcje gramatyczne i formy wyrazowe utrudniają lekturę tekstów oficjalnych;
 • czym je zastąpić i jak poprawić, aby odbiorcy bez problemu zrozumieli to, co do nich piszemy;
 • jak znaleźć złoty środek i nie zautomatyzować procesu upraszczania komunikacji;
 • jakie zabiegi edytorskie sprzyjają przystępności tekstu; 
 • gdzie szukać inspiracji, narzędzi i pomocy. 

Drugi moduł (14 godzin) ma charakter warsztatowy, praktyczny. Ten czas przeznaczamy na pracę z tekstami dostarczonymi przez kursantów, tzn.:

 • identyfikujemy zastosowaną w nich strategię komunikacyjną;
 • rozpoznajemy i poprawiamy błędy edytorskie utrudniające zrozumienie tekstu;
 • wyłapujemy konstrukcje i schematy niezgodne z zasadami prostego języka;
 • zastanawiamy się, które z nich i jak możemy poprawić.

W ten sposób wspólnie uprościmy i uprzystępnimy dostarczone przez kursantów fragmenty tekstów, m.in.:

 • pisma (np. odpowiedzi na reklamacje, pisma windykacyjne, zawiadomienia);
 • e-maile formalne;
 • fragmenty umów i regulaminów;
 • teksty marketingowe;
 • fragmenty stron internetowych.

Kurs zakończy się testem, który sprawdzi wiedzę teoretyczną uczestników oraz ich praktyczne umiejętności w zakresie upraszczania tekstów. Kursanci, którzy zaliczą sprawdzian, otrzymają certyfikaty sygnowane przez Uniwersytet Warszawski i Fundację Języka Polskiego.

Szczegółowy program

 • Co, jak i dlaczego – efektywna komunikacja w urzędzie i firmie
 • Człowiek w centrum uwagi – budowanie relacji, empatia i grzeczność językowa 
 • Ładnie i składnie – konstrukcja zdania
 • Odpowiednie dać rzeczy słowo – dobór wyrazów
 • Ortografia, interpunkcja i znacznie więcej – reguły poprawności
 • Jak cię widzą, tak cię piszą – zasady edycji tekstu
 • Mam tę moc – przydatne narzędzia, źródła i miejsca w sieci
 • W stronę zrozumiałości – praca z tekstami
 • Test końcowy

Kurs łączy ekspercką wiedzę językoznawczą z konkretnymi podpowiedziami praktycznymi. Autorki kursu są doświadczonymi nauczycielami akademickimi, a także trenerkami Fundacji Języka Polskiego. Od lat prowadzą szkolenia, warsztaty i konsultacje dla firm i instytucji w zakresie efektywnej komunikacji oraz prostego języka.