Przecinek w centrum uwagi. Kurs interpunkcji

Nabór na nowy kurs rozpocznie się w listopadzie 2023 r,. Rozpoczęcie kursu planowane jest na koniec lutego 2024 r.

Kontakt: kursy.ijpuw@uw.edu.pl

Prowadzący

 • Prof. ucz. dr hab. Iwona Burkacka (Instytut Języka Polskiego UW)
 • Prof. ucz. dr hab. Magdalena Derwojedowa (Instytut Języka Polskiego UW)
 • Prof. ucz. dr hab. Magdalena Zawisławska (Instytut Języka Polskiego)

Cena kursu i tryb odbywania zajęć

 • Cena kursu wynosi 600 zł. 
 • Kurs odbywa się zdalnie, częściowo w trybie e-learningu na platformie Kampus Projekty, a częściowo online za pomocą systemu telekonferencyjnego.
 • Kurs trwa 16 godzin zajęciowych: 12 godzin (6 modułów) na platformie e-learningowej, 4 godziny w formie warsztatów on-line.

Opis kursu

Kurs „Przecinek w centrum uwagi. Kurs interpuncyjny” jest przeznaczony dla osób chcących zwiększyć swoje kompetencje w zakresie interpunkcji polskiej, szczególnie w zakresie posługiwania się znakami oddzielającymi. Zakładamy, że uczestnicy są rodzimymi lub bardzo zaawansowanymi (near native) użytkownikami języka polskiego i mają podstawową wiedzę o zasadach polskiego przestankowania. Z kursu mogą skorzystać osoby tworzące teksty, np. urzędnicy czy tłumacze, jak i zajmujące się bardzo szeroko rozumianym ich opracowaniem, na przykład redaktorzy. Zakres kursu został celowo zawężony do tematyki interpunkcyjnej ze szczególnym uwzględnieniem użycia przecinka — problemy w tym zakresie zgłasza wiele osób. Zajęcia będą prowadzone częściowo w formie asynchronicznej (12 godzin), na platformie edukacyjnej, a częściowo jako warsztaty online (4 godziny). Kurs został podzielony na moduły tematyczne, które zawierają materiały do samodzielnej, asynchronicznej pracy studenta, testy sprawdzające o zróżnicowanej trudności i zadania otwarte. W czasie kursu przewidziane są spotkania warsztatowe online prowadzone za pomocą systemu konferencyjnego przeznaczone na dyskusję rozwiązań zadań otwartych oraz omówienie problemów zgłoszonych przez uczestników.

Tematyka kursu

1. Ogólne zasady interpunkcji polskiej.

2. Podstawowe wiadomości składniowe.

3. Miejsce przecinka wśród znaków oddzielających. Kiedy zastąpić przecinek i czym?

4. Przecinek pomiędzy częściami zdania:

 • spójniki wymagające przecinka,
 • powtórzenia spójników,
 • wyrażenia porównawcze,
 • wyliczenia,
 • inne przypadki.

5. Przecinek łączący człony zdaniowe:

 • przecinek pomiędzy zdaniami współrzędnymi,
 • użycie przecinka w zdaniach ze składowymi podrzędnymi,
 • wyrażenia dostawione (wykrzykniki i wyrażenia poza zdaniem, czyli tzw. wtrącone).

6. Inne znaki interpunkcyjne i ich użycie.

Zasady zaliczenia kursu

 1. Kurs kończy się egzaminem.
 2. Na zaliczenie składają się wynik z części kursowej (50%) i wynik z egzaminu (50%).
 3. Uczestnicy otrzymują certyfikaty sygnowane przez Uniwersytet Warszawski.