Pułapki polszczyzny: niezbędnik poprawnościowy

Nabór na nowy kurs rozpocznie się w listopadzie 2023 r. Rozpoczęcie kursu jest planowane w ostatnim tygodniu lutego 2024 r.

Kontakt: kursy.ijpuw@uw.edu.pl

Prowadzący

 • Prof. ucz. dr hab. Iwona Burkacka (Instytut Języka Polskiego UW)
 • Prof. ucz. dr hab. Magdalena Derwojedowa (Instytut Języka Polskiego UW)
 • Prof. ucz. dr hab. Magdalena Zawisławska (Instytut Języka Polskiego UW)

Cena kursu i tryb odbywania zajęć

 1. Cena kursu wynosi 750 zł. 
 2. Kurs odbywa się wyłącznie w trybie zdalnym asynchronicznym na platformie e-learningowej i trwa 24 godziny (co odpowiada 12 modułom na platformie). W kursie nie ma zajęć w trybie synchronicznym czy w sali.

Opis kursu

Kurs e-learningowy „Pułapki polszczyzny: niezbędnik poprawnościowy” jest przeznaczony dla osób zainteresowanych współczesną polszczyzną, poprawnością językową, chcących poszerzyć wiedzę o języku polskim i panujących w nim zasadach oraz pragnących ominąć wszystkie językowe pułapki. Zagadnienia zostały zgrupowane w trzy zasadnicze bloki: pułapki leksykalne, pułapki gramatyczne oraz pułapki ortograficzne i interpunkcyjne. 

Z propozycji uczestniczenia w kursie mogą skorzystać zarówno poloniści, filolodzy innych języków, chcący odświeżyć lub porównać właściwości języków, jak i specjaliści innych dziedzin, dla których wiedza o języku i umiejętności posługiwania się nim jako podstawowym narzędziem codziennej pracy jest ważna. Wskażemy frazeologiczne rafy, ortograficzne i interpunkcyjne „wyjątki od wyjątków”, uwodzicielską moc metafory, którą się rozbraja… Przeprowadzimy przez labirynt liczebników i niebezpieczne zakątki składni, pokażemy moc kolokacji i sposoby oddziaływania zapożyczeń. 

Bogata tematyka kursu i zróżnicowany materiał pozwalają z innej perspektywy spojrzeć na język, którym się co dzień posługujemy, oraz osiągnąć sprawność w budowaniu poprawnych i skutecznych tekstów różnego rodzaju.  

Tematyka

W kursie e-learningowym „Pułapki polszczyzny: niezbędnik poprawnościowy” omawiane są następujące zagadnienia:

 1. pułapki leksykalne
 2. zapożyczenia i ich rola w języku,
 3. warunki poprawnego użycia frazeologizmów,
 4. czy wyrazy się lubią, czyli rzecz o kolokacjach i prozodii semantycznej, 
 5. funkcje metafor w tekstach użytkowych;
 6. pułapki gramatyczne 
 7. wymagania składniowe wyrazów (liczebników, np. dwoje zajęć i dwa zajęcia, czasowników i rzeczowników, w tym zapożyczenia składniowe),
 8. odmiana nazwisk polskich i obcych,
 9. imiesłowowe równoważniki zdań i zasady ich poprawnego stosowania,
 10. granice swobody szyku wyrazów w zdaniu i homonimia składniowa,
 11. kłopotliwe wyrazy funkcyjne; 
 12. pułapki ortograficzne i interpunkcyjne
 13. pisownia łączna i rozdzielna, np. wolnoschnąca czy wolno schnąca tkaninasuper panna młoda czy superpanna młoda
 14. wielka i mała litera, np. Lublinianin czy lublinianin,
 15. składniowy charakter polskiej interpunkcji, czyli kiedy stawiamy przecinki i inne znaki interpunkcyjne;
 16. prawdy i mity interpunkcyjne (np. nadużywanie cudzysłowów; czy prawdą jest, że przed nie stawiamy nie stawiamy przecinka),
 17. zasady budowania dobrych wyliczeń;
 18. gdzie szukać pomocy: słowniki i zasoby cyfrowe.

Zasady zaliczenia kursu

 1. Kurs kończy się egzaminem w formie zdalnej. 
 2. Końcowa ocena kursu jest średnią z 50% z aktywności w trakcie kursu i 50% z wyniku egzaminu. 
 3. Zaświadczenia ukończenia zajęć są sygnowane przez Uniwersytet Warszawski.