Studenckie koła naukowe

________________________________________

  • Językoznawcze Koło Naukowe UW

Opiekun Koła

prof dr hab. Marek Świdziński

_____________________________________________________________

  • Międzywydziałowe Koło Kultury Języka Polskiego

Reaktywowane w 2012 r.

Koło zrzesza głównie studentów II i III roku polonistyki stacjonarnej i kolegium MISH.
Spotkania koła odbywają się w drugi i czwarty piątek miesiąca. Dotyczą wybranych zagadnień językoznawczych. Polegają na wygłoszeniu referatu przez prelegenta i dyskusji nad przedstawionym zagadnieniem. Dotychczasowe spotkania koła dotyczyły szeroko pojętej kultury języka, czyli: teorii błędu językowego, różnorodnych aspektów normatywnego opracowywania tekstu, języków specjalistycznych, problemów translatoryki literackiej i użytkowej, a także technicznych aspektów przygotowywania tekstu do druku.

Opiekun Koła

dr Jarosław Łachnik

Prezes
Jakub Karczewski

Wiceprezes

Edyta Prościńska
________________________________________________

  • Studenckie koło Diachroniczne "Twarde Jery"

opiekun koła

dr Monika Kresa (mon_kre@wp.pl)

Prezes

Magdalena Wosiek (magdalenawosiek@gmail.com)

Wiceprezes

Paulina Cygańska (cpaula@tlen.pl)

Skarbnik

Weronika Piotrowska (w.m.paluch@gmail.com),

Członek zarządu

Bartosz Wróblewski (bartosz.wrooblewski@gmail.com)

Strona internetowa

Adres e-mail:

twardejery@gmail.com

_____________________________________________________________

  • Warszawskie Koło Leksykograficzne UW

Data założenia: 16 września 2008

Koło zajmuje się szeroko rozumianą leksykografią, w jej aspekcie zarówno teoretycznym, jak i praktycznym, ze szczególnym uwzględnieniem leksykografii jednojęzycznej. W centrum zainteresowań naukowo-badawczych Koła znajdują się również leksykologia i semantyka, nierozerwalnie związane z leksykografią.

Opiekun Koła

prof. dr hab. Mirosław Bańko

Przewodniczący

mgr Maciej Czeszewski

 Projekty naukowe: 

Obserwatorium Językowe Uniwersytetu Warszawskiego. Najnowsze Słownictwo Polskie, red. M. Bańko, M. Czeszewski, J. Burzyński, pod adresem www.nowewyrazy.uw.edu.pl. Fanpage w serwisie społecznościowym Facebook: www.facebook.com/nowewyrazy.

Słowniki dawne i współczesne. Internetowy przewodnik edukacyjny, red. M. Bańko, M. Majdak, M. Czeszewski, pod adresem www.leksykografia.uw.edu.pl.

M. Czeszewski, K. Foremniak, Ludzie i miejsca w języku. Słownik frazeologizmów eponimicznych, red. M. Bańko, przedmowa R. Sulima, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011.

 Projety w realizacji: 

M. Czeszewski, J. Burzyński, Słownik neologizmów polskich, czyli najnowsze wyrazy w natarciu, red. M. Bańko, przedmowa J. Bralczyk, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Planowana data publikacji: czerwiec 2015 r.