• dr hab. Mirosław Bańko, prof. UW
 • dr hab. Iwona Burkacka
 • doc. dr hab. Wanda Decyk-Zięba
 • dr hab. Magdalena Derwojedowa
 • dr Marta Falkowska
 • dr Justyna Garczyńska
 • prof. dr hab. Halina Karaś
 • dr hab. Alina Kępińska
 • dr hab. Katarzyna Kłosińska
 • dr Dorota Kopcińska
 • dr Tomasz Korpysz
 • dr Monika Kresa
 • dr Ewelina Kwapień
 • dr Jarosław Łachnik
 • dr hab. Marek Łaziński, prof. UW
 • prof. dr hab. Andrzej Markowski
 • dr Barbara Pędzich
 • dr Agnieszka Piotrowska
 • dr hab. Elżbieta Piotrowska
 • dr Izabela Stąpor
 • mgr Magdalena Wanot
 • prof. dr hab. Krystyna Waszakowa
 • dr Izabela Winiarska-Górska
 • dr hab. Magdalena Zawisławska
 • dr hab. Dorota Zdunkiewicz-Jedynak, prof. UW