Witryny internetowe

Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego, red. Wanda Decyk-Zięba, Alina Kępińska, Monika Kresa, Agnieszka Piotrowska, Izabela Stąpor

Gwary polskie. Przewodnik multimedialny, red. Halina Karaś

Dialekty i gwary polskie. Kompendium internetowe, red. Halina Karaś

Ewangeliie,  (www.ewangelie.uw.edu.pl), red. Izabela Winiarska-Górska

Słowa na czasie, (www.slowanaczasie.uw.edu.pl), red Magdalena Sykurska-Derwojed. Strona w serwisie społecznościowym Facebook: www.facebook.com/slowadnia

Słowniki dawne i współczesne. Internetowy przewodnik edukacyjny, red. Mirosław Bańko, Magdalena Majdak, Maciej Czeszewski

Obserwatorium Językowe Uniwersytetu Warszawskiego. Najnowsze Słownictwo Polskie, red. Mirosław Bańko, Maciej Czeszewski, Jan Burzyński. Fanpage w serwisie społecznościowym Facebook: www.facebook.com/nowewyrazy.

Adaptacja, percepcja i recepcja wyrazów obcych w języku polskim i czeskim. Uwarunkowania językowe, psychologiczne i historyczno-kulturowe, Mirosław Bańko, Diana Svobodová, Joanna Rączaszek-Leonardi.