Ważne linki:

Strona Uniwersytetu Warszawskiego z informacjami dla studentów

Strona Sekcji Toku Studiów Wydziału Polonistyki

Strona Zakładu Historii Języka i Dialektologii

Strona Zakładu Gramatyki, Semantyki i Pragmatyki