prof. UW dr hab. Dorota Zdunkiewicz-                       -Jedynak (kierownik Zakładu)

 

Tuesday, 9.30–11.30 i 16.30–17.30, p. 53
 

 

prof. dr hab. Andrzej Markowski

 

Tuesday, 13.30–15.00, p. 32

Thursday, 16.30–17.30, p. 32

 

 

dr hab. Iwona Burkacka

 

Monday, 15.30–16.30, p. 53

 

 

dr hab. Katarzyna Kłosińska

 

Tuesday, 9.45–11.15, p. 32
Friday, 15.00–16.30, p. 32

 

 

dr Marcin Będkowski

 

Wednesday, 12.00–13.00, Nowy Świat 69, p. 41   

 

 

dr Agata Hącia

 

Saturday, 14.15–15.00, p. 32  (by prior arrangement)

 

 

dr Jarosław Łachnik

 

Monday, 15.00–15.45, p. 32
Friday, 13.15–14.00, p. 32 lub 53

 

 

dr Monika Pawelec-Skurzyńska

Sunday, 13.00–14.00, p. 32  (by prior arrangement)

 

 

dr Barbara Pędzich

 

Friday, 11.30–12.30, p. 32

 

 

dr Michał Wiśnicki

Saturday, 10.40–11.40, p. 53  (by prior arrangement)

 

 

mgr Mateusz Adamczyk

 

Tuesday, 13.15–14.45, p. 53
Thursday, 13.15–14.45, p. 32