Zapraszamy sedecznie na zebrania naukowe Instytutu Języka Polskiego.

Zebrania odbywają się w czwartki o godzinie 13.15 w sali 37 (Kampus Centralny, gmach Polonistyki, II piętro).

***********************************************************************************************************

TERMINARZ NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

23.11, 07.12, 11.01, 22.02, 15.03, 05.04, 24.05

23.11 - Danijel Korzinek (PJATK), Korpusowa analiza mowy z użyciem narzędzi Clarin-PL

Na prezentacji zostaną omówione metody i narzędzia stosowane do korpusowej analizy mowy. Narzędzia te, stworzone w ramach polskiego projektu Clarin, ułatwiają pracę z dużymi zbiorami nagrań mowy dzięki częściowej automatyzacji żmudnych i skomplikowanych procesów. Dodatkowo, zaprezentowany zostanie system bazodanowy o nazwie EMU specjalnie przeznaczony do przechowywania i przeszukiwania tego typu korpusów. Dzięki integracji z środowiskiem R, umożliwia on dokonywanie złożonych zestawień statystycznych przy stosunkowo niewielkim nakładzie pracy. Zapraszam wszystkie osoby, które w swojej pracy badawczej wykorzystują nagrania mowy albo zastanawiają się nad ich wykorzystaniem.

07.12 - Izabela Stąpor, (temat zostanie podany w późniejszym terminie)

11.01 - Monika Kresa, (temat zostanie podany w późniejszym terminie)

22.02 - Martyna Sabała, Leksyka dotycząca realiów starożytnej Palestyny w XVI-wiecznych przekładach Ewangelii na język polski