Kontakt

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

Gmach Wydziału Polonistyki, pok. 34 oraz 28c

Telefon

(+48) 22 55 20 835 (pok. 34)

(+48) 22 55 21 019 (pok. 28c)

Strona internetowa