Kontakt

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

Gmach Wydziału Polonistyki, pok. 28d; 35

Telefon

(+48) 22 55 20 925 52

Strona internetowa

Zakład Historii języka polskiego i dialektologii

Kierownik zakładu

doc. dr hab. Wanda Decyk-Zięba

Pracownicy

Dyżury