Kontakt

Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

Gmach Wydziału Polonistyki, pok. 1; 33

Telefon

tel. (+48) 22 55 20 699 (pok. 1)

tel. (+48) 22 55 21 024 (pok. 33)

Zakład językoznawstwa komputerowego

Kierownik

  • dr Dorota Kopcińska

Pracownicy

 

Dyżury