Kontakt

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

Gmach Wydziału Polonistyki, pok. 32, 53

Telefon

(+48) 22 55 21 017 (pok. 32)

(+48) 22 55 21 010 (pok. 53)