Czwartkowe spotkania lingwistyczne 20.10.2022

Zapraszamy na pierwsze w tym roku akademickim spotkanie w ramach seminarium naukowego IJP. Referat pt. Superlatywy porządkowe w języku polskim i czeskim wygłoszą prof. Mirosław Bańko (Instytut Języka Polskiego Uniwersytet Warszawski), dr Milena Hebal-Jezierska (Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej, Uniwersytet Warszawski) i dr hab. prof. UP Alicja Witalisz (Instytut Filologii Angielskiej, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie).

Spotkanie odbędzie się zdalnie na platformie Zoom w czwartek 20 października w godzinach 13.15-14.45.

Dołącz do spotkania Zoom
https://uw-edu-pl.zoom.us/j/94881974339

Streszczenie

Wśród polskich i czeskich konstrukcji składniowych, które można podejrzewać o obcy rodowód, są tzw. superlatywy porządkowe (ang. ordinal superlatives), np. drugi najwyższy (budynek w mieście)druhá nejvyšší (budova ve městě) ‘drugi co do wysokości (budynek w mieście), licząc od najwyższego’. W referacie przedstawimy historię superlatywów porządkowych w języku polskim i czeskim oraz ich relację do rodzimych konstrukcji używanych w tym samym celu. Przedmiotem uwagi będzie ponadto pytanie o użyteczność zapożyczeń składniowych, trudności związane z opisem genezy i historii badanych konstrukcji, wynikające z ograniczoności danych, a także kwestie normatywne i nazewnicze.