Seminarium naukowe IJP Czwartkowe Spotkania Lingwistyczne

Terminy spotkań w 2021 roku

14 stycznia, dr hab. Paweł Rutkowski z zespołem, Korpus Polskiego Języka Migowego jako źródło danych frekwencyjnych do badań nad leksyką migową

25 lutego, dr hab. Elżbieta Kaczmarska i dr Adrian Zasina

18 marca, dr hab. Katarzyna Kłosińska z zespołem

15 kwietnia, prof. dr hab. Wanda Decyk z zespołem

13 maja, mgr Anna Banaszkiewicz