Seminarium naukowe IJP Czwartkowe Spotkania Lingwistyczne

Terminy spotkań w 2021 roku

14 stycznia

25 lutego

18 marca

15 kwietnia

13 maja

fot. M. Jabłońska