Dyrekcja

Dyrektor


dr hab. Magdalena Zawisławska

  • dyżur stacjonarny: wtorek 10.00-12.00
  • dyżur zdalny: piątek 16.00-17.00 (po uprzednim zgłoszeniu mailem)

Zastępca

ds. dydaktycznych


dr hab. Iwona Burkacka

  • urlop naukowy w semestrze letnim

Zastępca

ds finansowych


dr hab. Izabela Winiarska-Górska

  • dyżur zdalny: piątki 10.00-11.00 (po uprzednim zgłoszeniu mailem)