Dyrekcja IJP

Dyrektor


dr hab. Magdalena Zawisławska, prof. ucz.

  • czerwiec: 19.06. godz. 11.00-12.00, 21.06. 11-12.00, pok. 36
  • lipiec: 16.07, 23.07, 30.07, godz. 11.00-12.00, pok. 36

Zastępca

ds. dydaktycznych


dr hab. Iwona Burkacka, prof. ucz.

  • czerwiec: 11.06., godz. 13.15-14.45; 14.06., godz. 10.00-11.00, 20.06. godz. 12.30-13.30, 21.06. godz. 13.00-14.00; 25.06. godz. 10.00-11.30, pok. 36 lub 53
  • lipiec: 2.07. godz. 16.00-17.00; 9.07. godz. 13.00-14.30, pok. 36 lub 53
  • sierpień: 6.08., godz. 10.30-11.30, 28.08, godz. 10.30-11.30, pok. 36 lub 53

Zastępca

ds. finansowych


dr hab. Izabela Winiarska-Górska, prof. ucz.

  • czerwiec: 18.06, 25.06, godz. 11.00-12.00, pok. 36 lub 35
  • lipiec: 2.07, godz. 11.00-12.00, pok. 36 lub 35
  • sierpień: 2.08, 13.08, godz. 10.30-11.30, pok. 36 lub 35