Dyrekcja IJP

Dyrektor


dr hab. Magdalena Zawisławska, prof. ucz.

  • dyżury w semestrze letnim: czwartki 11.30-12.30

Zastępca

ds. dydaktycznych


dr hab. Iwona Burkacka, prof. ucz.

  • dyżury w semestrze letnim: 11.30-12.30

Zastępca

ds. finansowych


dr hab. Izabela Winiarska-Górska, prof. ucz.

  • dyżury w semestrze letnim: wtorki 10.00-11.30