Dyrekcja IJP

Dyrektor


dr hab. Magdalena Zawisławska, prof. ucz.

  • dyżury w semestrze zimowym 2023/2024: środy 13.15-14.45

Zastępca

ds. dydaktycznych


dr hab. Iwona Burkacka, prof. ucz.

  • dyżury w semestrze zimowym 2023/2024: wtorki 13.15-14.45

Zastępca

ds. finansowych


dr hab. Izabela Winiarska-Górska, prof. ucz.

  • dyżury w semestrze zimowym 2023/2024: wtorki 11.30-12.30, piątki 11.30-13.00