Dyrekcja IJP

Dyrektor


dr hab. Magdalena Zawisławska, prof. ucz.

  • dyżur: czwartki, 10.00-12.00

Zastępca

ds. dydaktycznych


dr hab. Iwona Burkacka, prof. ucz.

  • dyżur: poniedziałki, 11.30-12.30

Zastępca

ds. finansowych


dr hab. Izabela Winiarska-Górska, prof. ucz.

  • dyżur: wtorki, 13.15-14.15