Dyrekcja IJP

Dyrektor


dr hab. Magdalena Zawisławska, prof. ucz.

  • dyżury w semestrze zimowym: czwartki 10.00-11.00

Zastępca

ds. dydaktycznych


dr hab. Iwona Burkacka, prof. ucz.

  • dyżury w semestrze zimowym: wtorki 15.00-16.00

Zastępca

ds. finansowych


dr hab. Izabela Winiarska-Górska, prof. ucz.

  • dyżury w semestrze zimowym: wtorki 13.15-14.15 oraz piątki 11.15-12.15