Dyrekcja

Dyrektor


dr hab. Magdalena Zawisławska

  • dyżury stacjonarne w lipcu: czwartki 10.00-12.00
  • sierpień – urlop
  • wrzesień: czwartki 10.00-12.00

Zastępca

ds. dydaktycznych


dr hab. Iwona Burkacka

  • urlop naukowy w semestrze letnim

Zastępca

ds finansowych


dr hab. Izabela Winiarska-Górska

  • lipiec – urlop
  • sierpień dyżury: 6.08 godz. 10-12; 13.08 godz. 10-12; 20.08 godz. 10-12; 27.08. godz. 10-12 
  • wrzesień – urlop