Kogo przyjmujemy?

Na specjalizację przyjmujemy:

  • maksymalnie 40 osób,
  • studentów i studentki I roku studiów II stopnia na kierunku filologia polska,
  • osoby, które z najlepszymi wynikami zdadzą egzamin wstępny z kultury języka polskiego i redakcji tekstów.

Egzamin odbędzie się 27 września w godz. 10:00-12:00 w sali 4 w Gmachu Głównym Wydziału Polonistyki UW.